Station Dokkum-Aalsum in N spoor

Wij gaan een modelbaan maken van het Station Dokkum Aalsum

in N spoor, digitaal met 6 bakken.  1 Fiddle Yards 3 stationbakken 1 keerlus

 

    

 

 

Modelbaan van Dokkum - Aalsum

It Dockumer Lokaeltsje door Fokko Feenstra HO baan